Olen pohtinut sitä, kuinka paljon opiskelijat tuottavat suljettuihin ympäristöihin (Moodle, Fronter, Blacboard) sisältöä vain opettajaansa ja muutamaa opiskelutoveria varten. Olisi mielenkiintoista luoda ympäristö, jossa oppimisen tulokset olisivat avoimesti nähtävissä ja monimuopuolisesti erilaisista sosiaalista mediaa hyödyntäviä. Koulutamme kirkon diakonia ja nuorisotyöntekijöitä. Olemme pohtineet virtuaalisen työelämän oppimisympäristön rakentamista esimerkiksi jonkin seurakunnan nuorisotyönohjaajien kanssa yhdessä.

Voisin workshopissa kehitellä pienimuotoisemmin vaikkapa opiskelijoiden ja työeämäkumppanien yhdessä oppimista tukevaa ympäristöä, jossa olisi helppo kommentoida toisen ajatuksia ja ideioita. Opiskelijat voisivat olla mukana rakentamassa esimerkiksi jonkin leirin ohjelmaa.