Tai: Mistä blogeissa oikein on kyse, oikeasti?


Teknisesti:

  • Kommentoitava julkaisuvirta

Funktionaalisesti:

  • Julkinen webbifrontti, johon kiinnitää muita webbiprersenssejä

Kulttuurisesti, sosiaalisesti:

  • Oma tila (vs jäsenyys) -> Omistajuus -> Autonimia

Osana muuta välinekokonaisuutta:

  • Small bits loosely joined (linkit, uutissyötteet)
  • Blogi yleensä jonkinlainen keskus henkilölle, aiheelle, asialle, tms, esim. kurssille.

...ja mitä se tarkoittaa opetuksen kannalta


  • Blogien käyttö opetuksessa vaatii aina jonkinlaista soveltamista, välineen ominaisuudet eivät tarjoa ohjausta tai suuntaviivoja juuri opetuskäyttöön.
  • Rakennetta opetukseen voikin etsiä ennemmin avoimesta blogikulttuurista: blogiyhteisö(i)ssä vaalitsevista käytännöistä, normeista, jne.