Mobiilipäätelaite opetusharjoittelussa
Raija Lietonen ja Annu Niskanen


Kurssin taustaa ja tarvetta
Kurssimme taustalla ovat työnantajamme, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, strategia, jossa yhtenä tärkeänä kohtana on verkkopedagogisten työkalujen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Haasteenamme on kehittää sähköisiin oppimisympäristöihin liittyviä toimintoja, jotka lisäävät vuorovaikutusta ja riippumattomuutta fyysisestä tilasta ja tilanteesta. Tulevaisuuden haasteenamme ovat sähköiset itsepalvelut ja niiden räätälöitävyys asiakkaillemme sopiviksi.
img-1288409663052.jpeg


Haluamme unohtaa omat esteemme ja ylikriittiset asenteemme mediataitoihimme, joita nyt kokeilemme tässä workshopissa.
*Nyt lähdemme uusille keväisille lumille ja puhallamme viime talven pakkaslumet hornantuuttiin.

Kurssin tavoite

Tavoitteenamme on liittää Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun opetusharjoittelun yhteyteen eri tavoin toteutettavia sosiaalisen median ideoita. Olemme jo joitakin työkaluja kokeilleet. Nyt tarkoituksenamme on toimia toisin ja kiinnittää erityistä huomiota toimintojen struktuuriin sekä opiskelijoitten ohjaamiseen. Kurssillamme käytetään mahdollisimman paljon mobiilipäätelaitetta. Oppimisympäristönä ovat wiki, blogi tai jokin muu alusta, jonka opimme workshopissa. Käytämme kurssilla Picasaa, googlen kuvankäsittely- ja arkistointiohjelmaa. Ennen kurssille tuloaan opiskelijoilla tulee olla google-tili.

jamkmobile3.jpg
Tavoitteenamme on kerryttää ja generoida uusia käyttökokeiluja. Pidämme mielessä opiskelijoittemme asenteen muuttumisen sosiaalisten verkostojen mielekkääseen käyttämiseen. Tekijänoikeudet kuitenkin ohjaavat toimintaamme.

Näemme Workshopissa

Annu ja Raija

Ryhmätyön pohdinnan tulokset:
Käytössä:
Picasa, moniviestin (videot), optima, ACP, blogit, wiki (Aokkin oma), slideshare, LinkedIn, youTube, facebook, Flckr, twitter,

Opettajan näkökulmia opetuksen suunnittelusta ja oppimisesta:
-MIKSI - huomio opiskelijanäkökulma!
- Millä välineillä?
-pedagogiset menetelmät ja mielikuvat, mitä ajattelemme oppimisesta

MOBIILILAITTEET OPPIMISPROSESSISSA
- videotallenteet, kuvatallenteet raportoinnissa, referoinnissa
- itsearvioinissa (mm. oman työn dokumentoinnissa)
- sähköposti
- ohjauksessa (esim. videokuva)
- palautteen antaminen
- erilaisten oppijoiden huomioiminen
- - e-portfolion rakentaminen
- kokoavan päättökeskustelu välineenä
- laitteiden yhteensopivuus
- nopeus, reaaliaikaisuus ja paikasta riippumattomuus
- kunnolliset ja toimivat laitteet, ja joustavuus tilanteessa jos/ kun tekniikka pettää
- TEKNINEN TUKI ja vertaistuki

Ryhmän ajatuksia jakoivat Ulla Kekäläinen Itä-Suomen yliopistosta, Sari Kanala, Annu Niskanen ja Raija Lietonen Jamk/Aokk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.