Työpajan ohjelma


1. Työpajan sisällön, tavoitteiden ja toimintamuotojen esittely
  • Miten sulauttaa sosiaalista mediaa opetukseen ja miksi?
  • Kolme esimerkkiä
    • Wiki (Wikispaces)
    • Blogit (Posterous)
    • Verkostopalvelut (Twitter)
  • Ryhmätöiden esittely, tehtävänanto ja ryhmäytyminen

2. Ryhmätyöskentelyä (tauko jossain sopivassa välissä)

3. Ryhmätöiden purkaminen ja lopetus