Alkupohdinta: Olen verkko-opetuksen tukihenkilö HY:n maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Jostain syystä wikien, blogien ja muiden sosiaalisen median välineiden käyttö opetuksessa on tiedekunnassamme vähäistä, vaikka ryhmätöitä ja yhteistoiminnallisia menetelmiä käytetään kursseilla paljon.

Työpajasta etsin toisaalta uusia ideoita siihen, miten sosiaalinen media tukee oppimista (ja miten se vaikuttaa opetukseen), että ajatuksia siihen, miten innostaa opettajia uskaltamaan kokeilemaan uusia välineitä ja menetelmiä. Työpajassa hahmoteltava kurssi liittyy siis tähän, opettajien innostamiseen, rohkaisemiseen ja tietouden lisäämiseen.

Ryhmän keskustelukooste tikaspuut someen -sivulla