Pohdintakysymyksiä sosiaalisen median opetuskäyttöä suunnitteleville

Tämän listan on tarkoitus herättää kysymyksiä ja keskustelua sekä auttaa opettajaa arvoimaan erilaisia vaihtoehtoja.

Välineet

 1. Ohjaavatko välineiden tekniset ja sosiaaliset affordanssit kurssilla toivottuun toimintaan?
 2. Tukevatko välineiden ympärille muodostuneet sosiaaliset käytännöt ja normit opetuskäyttöä?
 3. Miten välineet sopivat yhteen ja täydentävätkö ne toisiaan? Muodostaako suunnitelma mielekkään, helposti ymmärrettävän kokonaisuden?

Osallistaminen:

 1. Osallistuvatko opiskelijat välineiden ja toimintatapojen määrittelyyn?
 2. Osallistuvatko opiskelijat oppimisen tavoitteiden ja työskentelymuotojen määrittelyyn?

Avoimuus:

 1. Kenellä on pääsy näkemään kurssin toimintaa ja tuotoksia?
 2. Kenellä on pääsy osallistumaan vuorovaikutukseen ja/tai muokkaamaan yhteisiä tuotoksia?
 3. Miksi tietyt alueet tai asiat kurssilla ovat avoimia tai suljettuja?

Yhteisöllisyys:

 1. Tekevätkö opiskelijat yhteisiä tuotoksia?
 2. Ovatko työskentelytavat jaettuja ja yhteisiä?
 3. Yhteistoimintaa vai yhteistyötä?
 4. Ryhmissä vai verkostoissa?

Pedagogiikka:

 1. Onko arvioinnin kohteena tuotokset, prosessi vai molemmat?
 2. Miten lähiopetus ja verkkotyöskentely sulautetaan ja kenen toimesta?
 3. Muodostavatko valitut menetelmät, välineet ja arviointi opetuksen tavoitteiden kannalta linjakkaan kokonaisuuden?
 4. Mikä on kurssin "pedagoginen käsikirjoitus"?

Linkkejä


Sosiaalinen media opetuksessa http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/
Sosiaalinen media oppimisen tukena http://sometu.ning.com/
Sosiaalisen median pedagogiikan miellekartta http://miikkasalavuo.fi/2010/11/29/sosiaalisen-median-pedagogiikan-miellekartta/