Ryhmätyöt


Tavoite

Suunnitella ja rakentaa blogi- ja wikipohjaisia oppimisympäristöjä autenttisiin opetustapahtumiin

Tuotos

Osallistujat ovat suunnitelleet autenttisen kurssin sulauttamista sosiaaliseen mediaan ja aloittaneet siihen liittyvän oppimisympäristön rakentamisen

Tehtävänanto

  1. Esitelkää omat kurssinne ja valitkaa niistä yksi yhteisen työskentelyn pohjaksi. Tehkää työllenne oma sivu tänne wikiin tai käyttäkää jo valmista ennakkotehtävää.
  2. Pohtikaa ensin minkälaisia pedagogisia tavoitteita asetatte sosiaalisen median sulauttamiselle? Käyttäkää tukena oheisia pohdintakysymyksiä ja kirjatkaa keskeiset tulokset wikiin
  3. Pohtikaa yhdessä minkälaisen oppimisympäristön aiotte rakentaa ja minkälainen voisi olla opiskelijan oppimisprosessi. Mitä välineitä tai alustoja aiotte hyödyntää? Miten ja miksi? Kirjatkaa keskeiset tulokset wikiin.
  4. Oppimisympäristön luonnostelua ja rakentamista, aikataulun ja mielenkiinnon mukaan esim. wikin / blogien perustaminen, ohjeiden ja kurssikuvausten kirjoittaminen sivuille, jne.

Tehtävät

Tehtävät "palautetaan" tähän samaan wikiin jolloin ne ovat myös avoimesti kaikkien luettavissa ja kommentoitavissa. Työt löytyvät vasemmasta palkista.