Sarin suunnitelmia kurssille

Työskentelen Jollas Instituutissa ja olemme tänä vuonna toteuttamassa oppimisympäristömme uudistusta, jonka myötä mahdollistuvat erilaiset vuorovaikutteiset työskentelymuodot. Uudistettuun ympäristöön tulevat niin keskustelualueet kuin wikit ja blogitkin. Samalla mietintää tulee varmasti myös se, milloin käytetään meidän suljettua oppimisympäristöä ja sen sosiaalisen median työkaluja ja milloin siirrytään julkisen verkon puolelle käyttämään aidosti sosiaalista mediaa.

Tähän uudistukseen liittyen tulee ajankohtaiseksi myös meidän kouluttajien opastaminen erilaisten työkalujen käyttöön ja mikäs sen parempi tapa kuin käyttää juurikin samoja työkaluja, joita heidän toivottaisiin jatkossa käyttävän myös opetuksessaan.

Koulutuksen suunnittelu ei ole vielä kovinkaan pitkällä, sillä itse oppimisympäristökin on parhaillaan kehityksen alla. Ajatuksena varmasti joka tapauksessa on, että koulutuksessa käytettäisiin wikejä, blogeja ja keskustelualueita tehtäessä erilaisia verkkokouluttamiseen ja sosiaalisen median opetuskäyttöön liittyviä tehtäviä.

Ideoita blogien ja wikien käyttöön haen Sulop-seminaarista. Yhtenä ajatuksenani on, että blogeja voitaisiin käyttää esimerkiksi oppimispäiväkirjatyyppisenä omana reflektointina ja wikillä voitaisiin luoda yhteistä verkkokoulutukseen liittyvää tietopankkia tietystä aiheesta tai näkökulmasta...