Sari, Marjo & Minna

- Tietoturva, kuinka taataan yrityksen tai organisaation tietojen pysyminen suljetun piirin sisällä?
- Eri organisaatioista tulevat opiskelijat, onko heillä samanlaiset tekniset mahdollisuudet työskentelyyn?
- Millaisia mahdollisuuksia sosiaalinen media antaa vuorovaikutukselle, kun huomoidaan edellä olevan seikat?

Blogin käyttö:
- oppimispäiväkirja
Miten blogin saisi näkyviin sivulle niin, että sitä voisi hyödyntää tiedotuksessa?
Ajatuksena olisi, että postaukset näkyisivät myös tiedotuksen näkökulmasta heti tässä etusivulla.
Testinä yritimme saada yhden blogin näkyviin, mutta se onkin vain vieressä linkkinä!
***


  Twitter
  - tiedotus


   Google+ vai facebook
   - kumpi olisi sujuvampi ryhmän yhteyden pitoon?
   - kanava tulisi olla heti alussa sovittuna, jolloin yhteydenpito olisi koko ajan käytössä ja koulutuksen jälkeen se jäisi käyttöön
   - koulutukseen tulee ihmisiä eri organisaatioista, jolloin yhteydenpito jäisi luontevaksi osaksi myös koulutuksen jälkeen

   Kommentointi
   - Erittäin tärkeää, miten se saadaan toimivaksi wiki pohjaan?
   - Toimiiko se upotetuilla työkaluilla vai löytyykö wikistä itsestään tällaista työkalua?

   Linkkejä

   Andrew McAfee ja Enterprise 2.0