Mikä ehkäisee somen käyttöä?
 • Moodle on tuttu ja turvallinen
 • julkisuus arveluttaa
 • epätietoisuus, uhkakuvia
 • sekavuus useiden välineiden käytössä
 • termin epämääräisyys, ei kaikille houkutteleva

Miten tukea?
 • hyötyjen painottaminen
 • virheellisten tietojen oikaisu
 • ensin itse käyttöön
 • tukea järkevien ja helppojen välineiden käyttöön
 • tukea miten suunnitella ja ohjeistaa työskentely sosiaalisen median välineiden kanssa
 • avoimuuden etujen esilletuonti

Somen opetuskäyttö liittyy oppijalähtöiseen oppimiskulttuuriin, jossa oppijat kantavat vastuun omasta oppimisestaan ja ovat aktiivisia toimijoita somessa. Opettajien rooli on ohjeistaa, ohjata ja tukea tätä prosessia. Vaatii myönteisen ilmapiirin kokeilulle ja tilaa erehtymiselle myös oppilaitoksen sisällä.
Opiskelijoiden arviointia varten, tehtävien ohjeistukset tulee olla riittävän tarkkoja ja yksityiskohtaisia. Välineet ovat vain tukena tehtävien työstämiselle.

Oma someopettajuus löytyy usein kantapään kautta?

Miten saada opettajat käyttämään eri somen välineitä:
 • käyttäjät jakavat kokemuksiaan, myös epäonnistumiset
 • kollegoiden kokemukset, tukihenkilöiden suositus ei riitä
 • lähdetään liikkeelle yhden välineen kokeilusta, helpompien välineiden kokeiluista, esim. chat-vastaanotto, wiki-materiaalipankki
 • esimiehen ja organisaation tuki

Opiskelija
 • opiskelija ei välttämättä halua sotkea omaa henkilökohtaista identiteettiään opiskelijarooliinsa, ammatillista identiteettiä ei osata vielä ainakaan opintojen alkuvaiheessa rakentaa
 • mitä hyötyä opiskelijalle voisi tulevaisuudessa olla verkkoon tehdyistä tehtävistä? verkkoportfolio > mitkä välineet pitkäaikaisessa käytössä?
 • siirtyykö informaalit toimintatavat formaaliin oppimisympäristöön?