Tavoitteena lisätä opettajana ja opiskelijoiden (sekä mahdollisesti myös opiskelijoiden keskinäistä) vuorovaikutusta

(kuten asiasta olikin jo muutaman seminaariin osallistuneen kanssa puhetta, mm. päästä opettajana osalliseksi kurssiin/opetusmenetelmiin/aikatauluihin liittyviin käytäväkeskusteluihin!)

Henkilökohtainen (opettajana kehittymisen) tavoitteeni on kokeilla kurssiblogia, mm. kurssinaikaisena palautekanavana sekä omien pedagogisten ratkaisujeni perusteluun opiskelijoille. Opetin III periodissa yhtä ~100 hengen kurssia, jolta keräsin palautetta eri muodoissa. Joihinkin asioihin haluaisin tarkennuksia sekä haluaisin myös perustella valintojani uudelle kurssille jota aloitan ~saman ryhmän kanssa IV periodilla. Haluan kokeilla lähtisivätkö opiskelijat helpommin mukaan keskusteluun verkossa, esim. kommentoimalla kurssiblogissa esittämiäni ajatuksia. Tämä toisi myös palautteeseen realiaikaisen ulottuvuudeen, jolloin opiskelijat voisivat huomata palautteen vaikuttavat ja myös motivoituisivat paremmin antamaan palautetta ja antamaan sitä rakentavasti :)

Suunnittelen, että kurssiblogia voisi hyödyntää myös kurssin sisällön ohjaukseen, esim. antamalla yleisluontoista palautetta harjoitustehtävistä. Mahdollisesti myös opiskelijat voisivat nostaa siellä esiin luennoilla epäselväksi jääneitä asioita tai harjoitustöitä tehdessä esiinnousseita kysymyksiä.

Lisäksi kurssiblogi/(t), esim. tutkinto-ohjelman tai pääaineen sisällä voisivat parantaa myös opettajien keskinäistä vuorovaikutusta ja opetusmenetelmien sekä sisältöjen suunnittelua yhä enemmän yhdessä???

pohdiskeli Kati

Ryhmässä pohdittua:
Toiminnallisena tavoitteena erityisesti realiaikainen palautekanava kurssille
  • blogin vahva omistajuus & keskustelun alisteisuus annetuille aiheilla vaihtoehtona jokin enemmän "tasa-arvoisempi" foorumi voisi olla wiki tai FB
  • blogien käyttö - (yleisellä tasolla) kommentit vähentyneet => keskustelu siirtyy mm. FB:kiin
=> keskustelu käydään siellä missä ihmisetkin ovat (kurssin FB-sivu) => akvaario-opiskelu => yliopisto-opiskelun julkisuus!!!
  • avoin ympäristö antaa mahdollisuuden myös muiden alalla toimijoiden osallistumiseen (työelämä, saman alan opiskelijat & opettajat muista oppilaisista)
  • aiheittain suunnatuilla kirjoituksilla viikkoryhmin luominen - tehdään jo osittain oppimisympäristöjen tukemana
  • wiki-sivut voivat olla myös yksi vaihtoehto kommunikoinnille => kysymys opiskelijoille mitä he käyttävät
=> Mikä olisi todennäköisin väline jota opiskelijat seuraavat: FB, blogi, wiki-sivu, twitter-syöte, jokin muu???
(mahdollisuus myös useiden rinnakkaisten välineiden käyttöön, materiaali blogiin -> syöte FB:kiin)

  • osa ohjausta => mitä tulee tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi
  • muulla tavoin esim. palautekyselyillä kerätyn aineiston taustojen pohdinta ja keskustelu mahdollisista korjaavista toimenpiteistä

Blogin rajaus? kurssin sisällä - pääaineen / tutkinnon laajuudella
  • kurssiblogin sijaan koulutusblogi (tietyn kurssiryhmän opettajien kesken)

Yleiskeskustelun ajatuksia:
Mitä naapuri käyttää ja onko sinulla jotain miksi et haluaisi käyttää tätä samaa??? (esim. jo tuttu opiskelijoille!)