Pohdin yleisellä tasolla miten meribiologian kenttäopetusta voisi täydentää verkko-opetuksella ja onko se edes mielekästä kun kenttäopetus annetaan yleensä kenttäasemilla, joissa ollaan tiiviisti yhdessä useampi viikko putkeen. Ehkä töiden raportoinnissa kenttävaiheen jälkeen? Tai lajisto-opetuksen/tuen vieminen verkkoon? Yhteisöllisen oppimisen malli kuitenkin kiehtoo ja se tietyllä tavalla kenttäkursseilla jo toteutuukin (ryhmätyöskentely, PBL).

- Jaanika


Lähtökohta

Maisterivaiheen meribiologian kenttäkurssi, 6 op
Opiskelijoita n. 6-12 kpl
PBL-perustainen: opiskelijoille annetaan ongelma (yleensä rehevöitynyt merenlahti tai vastaava vesialue)
Opiskelijat suunnittelevat itse kenttätyöt, tekevät tutkimussuunnitelman kirjallisesti yhdessä ryhmissä (1-3 kpl)
Kenttäjakso 2 viikkoa kenttäasemalla
Kenttäjakson jälkeen raportointi, perinteisesti tuotetaan kirjallinen raportti

Mietintöjä ryhmätyöstä (ryhmässä Jaanika, Riikka, Heikki ja Mari)

- Ryhmätyön ideointivaiheessa tarvittaneen henk.koht. tapaaminen, mutta ryhmien raporttien ja suunnitelmien työstämiseen ryhmä ehdotti wikiä
- Moodle muuhun esim. tiedostojen ja kuvien, videoiden jakamiseen ja eri some-alustojen kokoamiseen (Twitter, FB, Wiki, blogit) - tähän sopii myös wiki, Moodlessa tuttuusetu
- ryhmätyön tuotos voisi olla wikisivu eikä kirjallinen raportti
- Pohdimme opiskelijoiden suhtautumista ja kokemusta eli minkälainen vastaanotto jos esittää wikialueen käyttöä? miten suhtautua opettajana jos joku kokee sen "vanhaksi" välineeksi tai joku niin haastavaksi ettei selviä sen käytöstä?